Bilimsel Makale Ödülleri Sahiplerini Buldu

Pınar Enstitüsü

Gıda teknolojisi, beslenme-sağlık ilişkisi (hipertansiyon, diyabet, osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite vb.) ve gıda güvenliği konularında hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler arasından bilime katkı, toplumsal yarar, uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate alınarak seçilen makalelere verilen Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü, 21 Mayıs 2019 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Ödül Töreni ile sahiplerini buldu.

Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Enstitünün temel amaçlarından olan, toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmaları ve eğitimleri desteklemek misyonu çerçevesinde belirlenen alanlarda yapılan çalışmaları destekleyerek araştırmacıların ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaların teşvik edilmesini amaçlıyoruz” dedi.

Birbirinden değerli bilimsel çalışmaların yer aldığı ödül sürecinde; Dr. Öğrt. Üyesi Şükrü Güleç ve Doktora Öğrencisi Tuğçe Boztepe “Yüksek glikozun moleküler ve genetik regülasyondaki etkisinin in vitro insan ince bağırsak modelinde araştırılması” adlı makalesi ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Bilimsel Makale Değerlendirme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sibel Karakaya, Prof. Dr. Mahmut Çoker, Prof. Dr. Gül Ergör, Prof. Dr. Muhittin Tayfur, Prof. Dr. Barbaros Özer, Prof. Dr. Alev Bayındırlı ve Prof. Dr. Gürbüz Güneş tarafından değerlendirilen bilimsel çalışmalarda; Dr. Pınar Ercan ve Prof. Dr. Sedef Nehir El “Nohut ve demir dikeninin lipaz, α-amilaz ve α-glukosidaz üzerine inhibitör etkileri” adlı makalesi ile ikincilik ödülünü; Arş. Gör. Ezgi Doğan Cömert ve Prof. Dr. Vural Gökmen ise “Çözünmez buğday kepeği ile antioksidan kapasiteyi arttıran polifenoller arasındaki etkileşimin mekanizması” adlı makalesi ile üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.