“Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” Projesi yaygınlaşıyor!

Pınar Enstitüsü

2019 yılında Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir illerinde Eğitimcilerin Eğitimi Etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında Kars, Mardin ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilen eğitimlerle birlikte; 2016 yılından bu yana 13 il, 364 bağımsız anaokulu, 400 öğretmen ve 12binin üzerinde çocuğa ulaşılmıştır.

Bu illerde de okula öncesi dönem çocuklarına dengeli ve sağlıklı beslenme ile fiziksel hareketlilik alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitimcinin Eğitimi Etkinlikleri sonrasında yapılan Eğitim Değerlendirme Anketi sonucu %89 oranında öğretmenlerin memnun kaldıkları belirlenmiştir.

Çocukların temel yaşam becerileri eğitimi konusunda okulda öğrendikleri beslenme ve hareket etkinliklerini desteklemek ve öğrenilen bilgilerin evde aile ile etkileşimli biçimde pekiştirilmesi amacıyla proje kapsamında hazırlanan "Deniz'in Gökkuşağı Besinleri" hikaye kitabı projenin uygulandığı illerde, eğitim alan tüm çocuklara dağıtılmaktadır.

Akademik Çalışma

2018-2019 Öğretim yılında Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Ankara'da toplam 195 öğretmenin katılımı ile "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının, Eğitimcilerin ve Çocukların Süt ve Süt Tüketimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" çalışması hazırlanmıştır. "Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim" projesi öğretmen eğitimleri kapsamında öğretmenlere "Okul Öncesi Dönemde Sağlıklı Beslenme", "Okul Öncesi Dönemde Hareket Gelişimi ve Eğitimi", "Proje Materyalleri" ve "Uygulamalı Etkinlik Örnekleri" sunulmuştur. Çıkan sonuçlardan derlenen çalışma bulguları 23 – 26  Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen IDF Dünya Süt Zirvesi (IDF WDS) 2019'da poster bildiri olarak sunulmuştur.