Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi “Etki Şampiyonları” Programında!

Pınar Enstitüsü

Uluslararası alanda en büyük kapsayıcı iş platformu olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Business Call to Action (BCtA) programı, özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde gerçekleştirdiği projeleri etki yönetimi anlamında destekleyerek uluslararası platformlarda duyurumunu sağlamakta ve bu yolla farklı firmaları da teşvik etmektedir.

Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde gerçekleştirilen Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesi ile 2017 yılından bu yana BCtA programına üye olan Pınar Süt, proje kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra sosyal etki analizi çıktılarını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirmesi sonucunda “Impact Champions (Etki Şampiyonları)” programına dahil edilen 25 firmadan biri olmuştur.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, kapsayıcı iş modelleri ile ilgili düzenli yayınlar hazırlayan BCtA platformunun en güncel yayını olan “Management Practices to Bring Inclusive Business to Scale (Kapsayıcı İşletmelerin Ölçeklendirilmesi İçin Yönetim Uygulamaları)” raporunda da örnek vaka analizi olarak gösterilmiştir. Yönetişim, Operasyon Yönetimi, Performans, Yetenek Yönetimi, Dönüştürücü Teknoloji, Kadının Güçlendirilmesi Konusunda Artan Farkındalık, Demografik Değişim ve Otomasyon gibi konu başlıklarının yer aldığı rapor, çokuluslu firmaların açlık, iklim değişikliği, cinsiyet ayrımcılığı gibi global anlamda sosyal ve çevresel sorunlara yönelik uygulamalarına ve iş modellerine yer vermektedir.

Bahsi geçen rapor aynı zamanda Kapsayıcı İş Yönetimi Uygulamaları Aracı olarak online platforma aktarılmış, diğer firmaların da kendi uygulamaları için bu platformu kullanmaları amaçlanmıştır. Bu platform aracılığıyla raporda kendine yer bulan projenin vaka analizi de online kanala taşınmıştır. 

Tüm bunlarla birlikte Pınar Süt’ün, Türkiye’de süt çiftçiliğine olan katkılarının yanı sıra proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların etki yönetimi çerçevesinde ele alındığı blog yazısı, The Guardian’da yayınlanarak uluslararası arenada kendine yer bulmuştur.