Bilimsel Makale Ödülü

Projelerimiz

Günümüz toplumunda sağlıksız beslenmeden kaynaklı sağlık sorunları gün geçtikçe artış göstermekte ve bu konuda bireyler de hassaslaşmaktadır. Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bireyler yetişmesine yönelik bilimsel bir altyapı ile hazırlanan çalışmaların uygulamada çok daha sağlıklı sonuçlar vereceğine inanan Pınar Enstitüsü; gıda, sağlık ve beslenme ekseninde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları ödüllendirmek ve yeni çalışmalar için araştırmacıları motive edici bir rol oynamak istemektedir. Aynı zamanda yeni teknolojilere dair yapılan yenilik ve iyileştirme çalışmalarının da toplumsal düzeyde duyurulması, desteklenmesi ve teşvik edilerek örnek teşkil etmesi gerektiğine inanmaktadır.

Pınar Enstitüsü, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, ticari faaliyetlerden bağımsız olarak, kar amacı gütmeden, bilimsel projelere destek vermek, bilgi ağlarında yer almak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak misyonu çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Pınar Enstitüsü’nün faaliyetleri arasında yer alan Bilimsel Makale Ödülü; gıda teknolojisi, beslenme-sağlık ilişkisi (hipertansiyon, diyabet, osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite vb.) ve gıda güvenliği konularında hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler arasından; bilime katkı, toplumsal yarar, uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate alınarak seçilen makalelere verilir. Enstitünün temel amaçlarından olan, “toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmaları ve eğitimleri desteklemek” misyonu çerçevesinde hareket edilmesi ve belirtilen disiplinlerde yapılan çalışmaları destekleyerek araştırmacıları ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaları teşvik etmesi amaçlanmaktadır

http://makaleodulu.pinarenstitusu.org.tr/ adresi üzerinden başvuruları alınan Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülünde başvuran makaleler, alanında uzman Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilmekte ve düzenlenen bir Ödül Töreni ile sonuçlar kamuoyuna açıklanmaktadır.